NSS Committee – 2023-24

Sr. No. Name Designation
1 Prof. Yusuf Patel Program Coordinator
2 Prof. Deepa Sawant District Coordinator
3 Prof. S.S. Khandekar Area coordinator, Palghar
4 Dr. (Mr.) Goraknath S. Shikare Principal
5 Prof. Nargis Khan Program Officer
6 Mr. Yash Thakkar Leader
7 Miss. Tejal Jadhav Leader
8 Mr. Pratish Jadhav Leader

YEARLY PLAN : 2021-2022

N. S. S Activity List

STUDENTS LIST : 2021-22

N. S. S Student List

 

 

YEARLY PLAN : 2016-2017

Sr. No Activity / Occasion Date (MM/DD/YY)
1 Tree Plantation(Agri Day) 01/07/2016
2 Independence Day (song on freedom70) 15/08/2016
3 Cleanliness drive 16/08/2017
4 Cleanliness rally in nearby village 31/08/2016
5 NSS orientation Day 24/09/2016
6 Voter registration Drive 26/09/2016
7 Cleaning College Premise 28/09/2016
8 HIV/Aids Awareness seminar 29/09/2016
9 Gandhi Jayanti 02/10/2017
10 Blood Donation Camp 23/11/2017
11 HIV/Aids Awareness rally 01/12/2017
12 Poster making competition on HIV/Aids Awareness 05/12/2017
13 Youth Day Clean Wada,Green Wada, 12/01/2017
14 NSS Special Camp 25-01-2017 to 31-01-2017
15 Awareness of using both side of  writing paper 16/02/2017
16 Organ Donation Awareness 17/02/2017
17 Noise Pollution Awareness 18/02/2017
18 Marathi Bhasha Gavarv Divas 27/02/2017
19 Voting Awareness signature campaign 28/02/2017
20 District Level two Days Theme based camp on Digital India” 4-03-2017 to 5-03-2017
Programme Officer : Mr. VaibhavK.Gholap

 

National Service Scheme
Sr.No Name
Surname Name Father Mother
1 BARAF YOGITA PRAKASH ARUNA
2 BHAWAR SANJUKA KRUSHNA PRAMILA
3 BHERE AKSHAY VIJAY VASUDHA
4 BHOIR DHIRAJ DIPAK DIPIKA
5 BHOIR PALLAVI ANANTA REKHA
6 CHAUDHARI BHARAT VASANT SUMAN
7 DOHALE PRIYANKA VISHNU VISHAKHA
8 DONDE ASHWINI BANDHU PREMA
9 DURGUDE JYOTSNA VIJAY SHRADHHA
10 KODE DINESH KALURAM SUNITA
11 MADHAVI NIRANJAN BALIRAM RANJANA
12 MALI DEVICHAND SADANAND ANUSAYA
13 MHASKAR TEJASHVINI GANESH MEENA
14 MORE AMRUTA ANIL ASHWINI
15 PADAVLE AMIT YASHVANT RANJANA
16 PARADHI ANKITA RAJU SAVITA
17 PATIL SAYALI EKNATH NISHA
18 PATIL CHETNA ASHOK ASHWINI
19 PATIL MONALI RAVINDRA RUPALI
20 PATIL HARSHAD PANDHARI PRAGTI
21 SHINDE ARUN MANOHAR MANISHA
22 TOKE JAYESH SAJAN SHEVU
23 VIDE CHETNA MANGESH MADHURI
24 BAUSKAR NIKITA PRAKASH VANDANA
25 BHALERAO BHUSHAN BHARAT SJHALINI
26 BHERE MANDAR SANTOSH SUVARNA
27 BODKE DAMINI NANDKUMAR NAYANA
28 CHAUDHARI ANITA BABURAM KAVITA
29 CHAUDHARI MANASI MANGALNATH MADHURI
30 DINKAR VARSHA ROHIDAS RAVILA
31 GADHE NAMRATA ARUN PRATIKSHA
32 GADHE PRAJAKTA ARUN PRATIKSHA
33 GAIKWAD SWITI SURESH BHARTI
34 GHARAT AJAY SANJAY SANGITA
35 GHODAVINDE MAHESH DATTATRAY SANDHYA
36 GHUTE GAURI VIJAY SANGITA
37 JADHAV SUMIT PROMOD PRATIKSHA
38 MEMON MUBASSHIR A.SAMAD TASLIM
39 PANDEY DEEPAK BHARAT MANJU
40 PATIL SAMIKSHA SURESH SUPRIYA
41 PATIL NIKITA PRAKASH PRATIBHA
42 PATIL DIPTI NARAYAN SHARDA
43 PATIL SWATI ATMARAM ANJANI
44 PATIL SNEHA BAGIRNATH BHARTI
45 PATIL ASHWINI NARAYAN NITA
46 PATIL PRACHI JAGANNATH JAYSHRI
47 PATIL PRAYAG SUBHASH SUVIDHA
48 PATIL PRATIKSHA PUNDLIK PUNAM
49 PATIL LOCHAN KISAN SADHANA
50 PATIL VIKRANT ASHOK ASHITA
51 PRAJAPATI ASMITADEVI SURESHCHAND SUSHILADEVI
52 PUJARI BABITA SANJAY SANGITA
53 RAO TUSHAL VILAS VANDANA
54 RAO SWAPNIL DATTATREY DAESHANA
55 SATVI KUNAL DINESH SARODINI
56 SINGASANE UMESH NAYAN USHA
57 THAKARE JAGRUTI HARESH ASHWINI
58 BHAHIRAM DNYANESHWAR DATTU SUMAN
59 BHUSARA PRADIP GANPAT SEETA
60 CHAURE ASHOK YASHVANT SUNDAR
61 DHANGADA DIPESH VISHNU MAMTA
62 DHOTRE NINAD UDAY UTKARSHA
63 FARALE ROHIT RAMESH SUMANTA
64 GOTARANE TEJAS JAGANNATH JAYASRI
65 GUPTA DIGAMBAR DHNMUN SUNITA
66 JADHAV VIKRANT MADHUKAR MANJULA
67 KADAV RUCHITA KISHOR KANCHAN
68 KAMADI KUNAL DAULAT DARSHANA
69 MATERA PUNAM GULAB GEETA
70 MOKASHI SNEHAL SURESH SURKHA
71 MOKASHI AKSHAY JAYVANT JAYASRI
72 PATIL AJAY MAHAN MANISHA
73 PATIL KALYANI VILAS VISHAKHA
74 PATIL NIKITA NIVAS NILAM
75 PATIL KETAN CHADRAKANT CHANDANA
76 PRABHU RAVINA VITTHAL RANJANA
77 RAUT HARSHALI BHAI BHAVNA
78 THAKARE VISHAL DILIP DIPALI
79 THAPA PRATIMASARU PADAMBAHADUR BISNU
80 AGIVALE ATUL JAYRAM NEETA
81 BANDE KALPESH ANANTA ANITA
82 BHADANGE AVINASH GOPAL LATA
83 BHOIR SURAJ RATNAKAR REKHA
84 CHAUDHARI MAHESH SAWANJI SANGITA
85 GAIKAR VRUSHALI SANJAY SHOBHA
86 HARAD NITESH PRAKASH PRAMILA
87 JADHAV ABHAY BALARAM SAPNA
88 JOSHI TANOJ MOHAN PUSHPA
89 KORDE VAIBHAV SHANTARAM SANGITA
90 MAHALE VINOD DHAVAJI KAMAL
91 MALI SANJAY KASHINATH KUSUM
92 MENGAL NAYAN BALU ANITA
93 MHASKAR JAYESH NAVASU VANEETA
94 PALVI JOYTI ROHIDAS RANJANA
95 PATIL DARSHAN SUBHASH SHUBHANGI
96 PATIL RANITA RAMESH ROHINI
97 PATIL MAYURI BHAGIRATH BHAVANA
98 PATIL YUGANDHARA BHAI BHAVANA
99 PAWAR VISHAL MADHUKAR SUNDAR
100 PILLAI VENKATESH VIJAYKUMAR GIRIJA